Yaşam

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Egeli öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi

Ege Üniversitesi TÜBİTAK Lideri Prof. Dr. Mandal’ı Ağırladı

Ege Üniversitesi’ni ziyaret eden Prof. Dr. Hasan Mandal, “Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler Çalıştayı”na katıldı. Öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelerek akademik birimleri ziyaret eden Prof. Dr. Hasan Mandal, ardından “Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemimizde Durum Değerlendirmesi; TÜBİTAK Odaklı Gelişmeler” konferansı verdi.

* Ege Üniversitesi’nde son 5 yılda çok değerli başarılara imza attıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Budak, “Yeni dönemimizde elde ettiğimiz başarıları sürdürülebilir kılmak için; Dijitalleşme ve uluslararasılaşma hedeflerimiz doğrultusunda yeni başarılara imza atmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

* Ege Üniversitesi’nin TÜBİTAK nezdinde başarılı bir kurum olduğunu ifade eden Prof. 2022 yılı için sabit fiyatlarla 146,6 milyon TL bütçe.”

TÜBİTAK Lideri Prof. Dr. Hasan Mandal, Ege Üniversitesi ve TÜBA işbirliğiyle düzenlenen “Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler Çalıştayı”na katılarak sunum yaptı. Sunumun ardından Ege Üniversitesi’nin çeşitli akademik birimlerini ziyaret ederek birim sorumluları tarafından yürütülen eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi aldı. prof. Dr. Mandal, AB Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi’nde (AROM) Egeli genç araştırmacılarla bir toplantıya geldi ve sorularını yanıtladı. prof. Mandal, “Ege Üniversitesi’nin bilimsel araştırmaları destekleyen üniversite yapısını aştığını ve araştırmayı yöneten üniversite yapısına ulaştığını görüyorum” dedi. Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (TOTEM) ziyaret ederek yürütülen projelerin detaylarını dinleyen Prof. Dr. Mandal, yakında açılacak olan Ege Derin Teknoloji Fabrikası hakkında da bilgi aldı.

prof. Dr. Hasan Mandal programının devamında “Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemimizde Durum Değerlendirmesi; TÜBİTAK Odaklı Gelişmeler” konferansı verdi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sunumuna Ege Üniversitesi ailesini selamlayarak başlayan TÜBİTAK Lideri Prof. Dr. Hasan Mandal, “Bir kez daha Ege Üniversitesi’nde olmaktan gurur duyuyorum. Bu süreçteki misafirperverliği, nezaketi ve kurumsal gelişimi için Rektörümüze teşekkür ediyorum. Bu ekip çalışmasıdır. Bu ekip, öğretmenlerimiz, personelimiz ve öğrencilerimizden oluşmaktadır. Bu süreçte gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı öğrencilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Risk Raporu 2022’nin bulgularını paylaşan Prof. her dönemde öne çıkıyor. En büyük riskler; İklim krizi, toplumsal sorunlar, artan bulaşıcı hastalıklar ve siber riskler gibi riskler var ve kısa, orta ve uzun vadeli çözümlere ihtiyaç var.”

Endüstri 5.0 kavramına vurgu yapan Prof. Küresel krizler; Pandemi, iklim değişikliği, hammaddelerdeki karamsarlık, fiyat zincirlerinin bozulması, savaşlar ve ekonomik krizler gibi faktörler tüm dünyadaki sistemleri sürdürülebilir, dirençli ve kapsayıcı olmaya zorluyor. Dünya ‘Yeşil-Dijital İkili Dönüşüm’ün eşiğinde ve bu dönüşümde Ar-Ge ve inovasyon hayati bir rol oynuyor. Üniversite, endüstri, kamu ve toplum, inovasyon sisteminin dört temel bileşenidir. Bunun ortasında, küresel zorluklar, tek yönlü itme-çekme ilişkileri de dahil olmak üzere daha katmanlı, dinamik, çift yönlü etkileşimlerle analiz edilebilir. Sürdürülebilir kalkınma için karmaşık sistemlerde dönüşüm gerekli olup, bu dönüşümün itici gücü olarak Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi için stratejik yaklaşımlar ve etki odaklı süreç yönetimi esastır.

“Ege Üniversitesi Başarılarıyla Öne Çıkıyor”

Ege Üniversitesi’nin TÜBİTAK nezdinde başarılı bir kurum olduğunu ifade eden Prof. 2022 yılı için sabit fiyatlarla 146,6 milyon TL bütçe ayrıldı. Ayrıca Ege Üniversitesi ARGEFAR öncülüğünde HPV ve influenza virüsünün neden olduğu ve halk sağlığını tehdit eden hastalıkların tedavisi ve korunmasına yönelik aşı ve ilaç formülasyonları ile tanı kitleri geliştirilecek. ülkemizde ve dünyada. Proje bazlı araştırma heyecanının yaygınlaşmasına ve proje üretme çabalarına değerli katkılar sağlayan STAR Programı’nda Ege Üniversitesi’nden 210 bursiyeri destekliyoruz. En son düzenlediğimiz STAR davetimizde, bursiyerlerimizin yer aldığı Ege Üniversitesi projeleri kapsamında deprem çalışmaları, aşı ve ilaç geliştirme, tıbbi cihazlar, astrofizik ve doğa dostu malzemeler de ele alınmaktadır. Üniversite öğrencilerinin araştırma projeleri ve sektöre yönelik araştırma projeleri kapsamında Ege Üniversitesi öğrencilerimiz 486 proje ile katkıda bulunmuştur. Toplam 9 farklı yarış alanı ve 66 tematik alanı bulunan 2242 Programı ile üniversitelerimizde araştırma ve proje kültürünün gelişmesine katkı sağlıyoruz. Ege Üniversitesi 2019-2022 ortasında 79 farklı proje ile başvurdu. 6 proje ödül aldı. Bilindiği üzere Ege Üniversitesi, ‘Öğrencilerin Kariyer Gelişimlerini En Etkili Şekilde Destekleyen Üniversite’ ödülünü alan ilk ve tek üniversite olmuştur. Ege Üniversitesi araştırmacıları, son beş yılda 35 farklı İkili-Çoklu İşbirliği Projesinde ‘birlikte geliştirme ve birlikte başarma’ yaklaşımıyla çabalara odaklanarak çıktı ve etki üzerine çalışıyorlar. Ayrıca ‘Ufuk Avrupa’nın En Başarılı Türk Araştırma Kurumları’ listesinde onuncu sırada yer almaktadır. Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, ekonomik katkı ve ticarileştirme açısından Ege Üniversitesi girişimci ve yenilikçi bir üniversite olarak öne çıkmaktadır.

prof. Dr. Mandal sunumunda katılımcılara TÜBİTAK proje davetleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Atağı, burs programları ve BİGG hakkında bilgi verdi.

Konuşmasının başında törene katılanları selamlayan Rektör Prof. Dr. Budak, TÜBİTAK Başkanı Prof.

Rektör Prof. Dr. Budak, “Bildiğiniz gibi 21. yüzyılın değişen dinamikleri ile birlikte yükseköğretim kurumlarının üstlendiği işlevler; yeni stratejiler ve işbirlikleri çerçevesinde önemli bir dönüşüm geçirdi. Küresel rekabetin ağır olduğu günümüz dünyasında ülkeler; Bu rekabetten geri kalmamak için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermeli ve inovasyon sistemlerini çağın gerekliliklerine göre revize etmelidirler. Ege Üniversitesi olarak eğitim ve Ar-Ge alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarda; Devletimizin 11. Kalkınma Planını, ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini, ilgili Bakanlıklarımızın ve özellikle TÜBİTAK’ın Ar-Ge politikalarını benimsiyor ve buna göre pozisyon alıyoruz.”

5 yıllık başarı

Ege Üniversitesi’nde son 5 yılda tarihi bir başarıya imza attıklarını belirten Rektör Budak, “Ege Üniversitesi olarak iç ve dış paydaşlarımız; Özel sektör-sanayi işbirliklerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz disiplinli çalışmalar sonucunda beş yıllık tam akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi olduk. Ayrıca en değerli hedeflerimizden birini gerçekleştirerek Araştırma Üniversitesi unvanını aldık. Öğrenci odaklı uygulamalarımızla Üniversiteli Gençlerin Mesleki Gelişimlerini En Aktif Biçimde Desteklediğimiz için Rektörümüzden Üniversite Ödülü aldık. Yeni dönemimizde elde ettiğimiz başarıları sürdürülebilir kılmak için; Dijitalleşme ve uluslararasılaşma hedeflerimiz doğrultusunda yeni başarılara imza atmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Son 4 yılda 2 bin 83 proje ile ARDEB proje başvurusu ile Türkiye birincisi, 325 proje ile ARDEB destekli proje sayısı ile Türkiye ikincisi, 180 milyon TL ile Türkiye üçüncüsü olduk. ARDEB projelerine verilen destek miktarı. ARDEB projelerinde 2021 yılında Ege bölgesinde yerleşik 17 üniversite arasında birinci sıradayız. Son 4 yılda ARDEB proje destek oranı açısından üniversitemiz Türkiye ortalamasının üzerinde.”

Öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını kaydeden Prof. Türkiye, öğrencilerimizi proje yapmaya teşvik etmek ve proje yapan öğrencilerimizi desteklemek. Merkezimizde, öğrencilerimizi öğretmenleri gözetiminde ulusal ve uluslararası Ar-Ge festivallerine hazırlamayı amaçladık. Tüm bu etkinliklerin Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezimiz tarafından koordine edilmesini sağladık. TÜBİTAK’ta öğrencilerimize verdiğimiz takviyelerin meyvelerini toplamaya başladık. 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 264 başvurudan 209’u kabul edildi ve Türkiye’de en çok proje kabul edilen üçüncü üniversite olduk. 2209/B Üniversite Öğrencileri Endüstriye Yönelik Araştırma Projeleri Vakfı Programı kapsamında 37 başvurumuzdan 27’si desteklenmeye uygun bulundu ve bu programda Türkiye ikincisi olarak değerli bir başarıya imza attık.”

Konferansın sonunda TÜBİTAK tarafından açılan “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projelerini Destekleme Programı” ve “2209B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında projeleri kabul edilen öğrencilere “Teşekkür Belgesi” verildi.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara evden eve nakliyat
ümraniye evden eve nakliyat
Başa dön tuşu